ЕНЕРГЕТИКА – Energy

air air pollution chimney clouds
Reading Time: < 1 minute

Хоча один із найсильніших впливів на європейських громадян після початку війни та впровадження санкцій пов’язаний із високим тиском на доступність енергії, Україна може отримати вигоду від спільної закупівлі ЄС газу, скрапленого природного газу (СПГ) та водню.

English:

Although one of the harshest impact on European citizens following the onset of the war and the implementation of sanctions relates to the high pressure on energy availability, the Ukraine is able to benefit from EU common purchase of gas, liquefied natural gas (LNG) and hydrogen.

Malti

ENERĠIJA: Għalkemm din kellha l-akbar impatt fuq iċ-ċittadini Ewropej wara l-bidu tal-gwerra, u l-implimentazzjoni ta’ sanzjonijiet li qed ipoġġu pressjoni kbira fuq id-disponibilità tal-enerġija, l-Ukraina tista’ tibbenefika mix-xiri komuni mal-UE ta’ gass, Gass Naturali Likwifkat (LNG) u idroġenu.

Once you're here...

  • ЕКОНОМІКА – Economy

  • ПОЛІТИЧНА ПІДТРИМКА – Political Support

  • ФІНАНСОВА ДОПОМОГА – Financial Support

%d bloggers like this: