OSIRIS-REx probe ready for touchdown on asteroid Bennu