Malta: Gozo tourism during Santa Maria similar to last year’s figures