Українці можуть користуватися своїми водійськими правами в ЄС / Ukrainians can use their driving licence in the EU

Reading Time: 2 minutes

English below

Українці можуть користуватися своїми водійськими правами в ЄС

Сприяючи інтеграції українських біженців у Європі, Європейський Союз застосовує тимчасові правила, що дозволяють людям, які рятуються від війни за кордоном, користуватися своїми українськими водійськими правами без необхідності обмінювати їх на європейські чи заново здавати іспит з водіння.

Це рішення було прийнято, незважаючи на відсутність узгоджених рамок ЄС для обміну водійських посвідчень або сертифікатів професійної компетентності, виданих країнами, які не входять до Євросоюзу.

Цифрові водійські права, видані в Україні (DIIA), також можуть бути визнані після того, як інструменти перевірки стануть доступними та розгорнуті в Україні.

Ця пільга поширюється не лише на фізичних осіб, які керують власними автомобілями, а й полегшує вимоги до водіїв-професіоналів, які забезпечують експорт українських товарів «Шляхами солідарності».

Українські водії вантажівок і автобусів можуть підтвердити свою професійну кваліфікацію, отриману на Батьківщині, тимчасово визнаною в ЄС після короткого курсу навчання та іспиту.

Пропозиція Європейської Комісії отримала значну підтримку Європейського Парламенту, який  виступає на передовій у пропозиціях та підтримці ініціатив, які полегшують життя українських біженців. Європарламентарі прийняли нові правила абсолютною більшістю – 561 голосів за, проти  – 6,  утрималися – 5.

Ukrainians can use their driving licence in the EU

In its efforts to facilitate the integration of Ukrainian refugees in Europe, the European Union is applying temporary rules to ensure that people fleeing Ukraine can continue to use their Ukrainian driving licence, without needing to exchange it for an EU driving licence or to sit a new driving test.

This decision has been taken despite there are currently no harmonised EU framework for the exchange of driving licences or certificates of professional competence issued by countries which are outside of the EU.

Digital driving licences issued by Ukraine (DIIA) may also be recognised once verification tools have been made available and deployed by Ukraine.

This benefit applies not only for individuals driving their personal car but also eases requirements for professional drivers who contribute to export Ukrainian goods through the Solidarity Lanes.

Ukrainian lorry and bus drivers are able to have their professional qualification, obtained in Ukraine, temporarily recognised in the EU following a short training course and a test.

The proposal by the European Commission found significant support by the European Parliament – with the latter being at the forefront in proposing and supporting initiatives that facilitate the lives of Ukrainian refugees. The EP adopted the new rules with an absolute majority, 561 votes to six and five abstentions.

Once you're here...

%d bloggers like this: